Trung Quốc Kim cương lõi nhà sản xuất

Một nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc đã thay thế các công cụ khoan để thăm dò khoáng sản và các công ty khoan địa kỹ thuật, cũng là Đối tác chiến lược của Atlas Copco / Epiroc kể từ năm 2012

Chính sách bảo mật

Attention here, "Q" is the trademark of Boart Longyear, here we quoted "Q" is only for helping introduce this system to customers worldwide for better understanding, if there is any thought violation of the trademark, please contact us free to cease any further use of "Q" as a quote.