Trung Quốc Kim cương lõi nhà sản xuất

Một nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc đã thay thế các công cụ khoan để thăm dò khoáng sản và các công ty khoan địa kỹ thuật, cũng là Đối tác chiến lược của Atlas Copco / Epiroc kể từ năm 2012

Các sản phẩm